Visie en missie

“Kom over en help ons.” Een visioen van apostel Paulus in Handelingen 16: 9 en 10  om naar Macedonië te gaan reizen. Om in Macedonië het Evangelie te brengen en (jonge) gelovigen te onderwijzen, trainen om te gaan met het Evangelie in het dagelijks leven.
De visie voor Spreek tot de volken is gebaseerd op : De boodschap van het Evangelie en Gods liefde voor elk mens. Het is mijn verlangen om een katalysator te zijn in Gods Koninkrijk voor Zijn kerk / gemeente door te komen op uitnodiging van de lokale kerk / gemeente / gelovigen om te bedienen met woord, gebed en lofprijs. Samen de Heer verwachten en zien hoe Hij ieder gaat zegenen en gebruiken tot eer van Zijn Naam.
Er is visie om naast uitnodigingen van kerken, gemeenten, groepen ook bemoedigingsbijeenkomsten te houden voor jong en oud. Omdat veel gelovigen op zoek zijn naar nieuwe impulsen in hun wandel met de Heer en praktisch ingezet kunnen worden in Gods Koninkrijk. De wereld is de plaats waar God wil uitreiken door Zijn gemeente en daarmee door iedere gelovige heen. Dit vanuit een persoonlijke relatie, talenten en de gaven van de Geest. Samen als Gods gezanten missionair bewegen met de Blijde Boodschap.
Missie
Spreek tot de volken heeft een missie is om het Evangelie door te geven door onderwijs, training, coachen en (s)preken. Zowel met groepen als één op één om de de gelovigen te bemoedigen, op te bouwen in het geloof en handvatten aanreiken voor hun persoonlijke leven en Opdracht vanuit Gods Woord en Zijn Geest.
Doel                                                                                                                                              
Met als doel mensen, groepen, kerken / gemeenten toerusten door :
– Motiveren en aanvuren tot dienstbetoon in Gods Koninkrijk
– Onderwijs uit Gods  Woord
– Bediening door de Heilige Geest
– Praktisch voorbereiden op een taak en / of uitdaging
– Samen de Heer zoeken en prijzen door gebed en zingen
– Bemoedigen en aanmoedigen in de wandel met de Heer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten