Spreek tot de Volken

Welkom
Het is voor mij een voorrecht om u welkom te heten op deze site. Deze site is voortgekomen vanuit het verlangen om God te dienen en Hem bekend te maken. Als een katalysator mag ik betrokken zijn bij het proces door middel van luisteren en spreken. Dat betekent in de praktijk getuige zijn van hetgeen de Heer doet. Hij is Degene die mensen aanraakt en situaties verandert vanuit Zijn Woord en door Zijn Geest.
Logo
In bovenstaand logo staat het kruis centraal, waarlangs de wind van God gaat. Elk mens passeert het kruis in zijn / haar leven om tot God te komen.  De plaats waar onze Heer en Heiland het voor ons heeft volbracht als een keerpunt in de wereldgeschiedenis. De mens is gemaakt om te leven vanuit en met Zijn schepper. Daarvoor heeft Christus door zijn lijden, kruisdood en opstanding de weg gebaand. Dat is ook hetgeen apostel Paulus spreekt in Romeinen 15:18. Dat is de focus en het verlangen wat God in mijn hart en leven heeft gelegd om te spreken van hetgeen Christus in mij bewerkt heeft. Dit als een bemoediging en aanmoediging voor degene die het hoort.
In het spreken zitten verschillende facetten, welke van belang zijn voor het welzijn van elk mens. Het spreken begint bij het luisteren. Luisteren naar wat de Heer door Zijn Woord en Geest wil zeggen. Spreken is anders, dan alleen praten. Het is woorden geven, een boodschap doorgeven in afstemming op de (doel)groep / persoon voor wie het bestemd is. De Heer wil door Zijn Woord en Zijn Geest tot het hart van ons als mens spreken en Zichzelf bekend maken .
Romeinen 10 : 8 – 10 zegt het volgende : “Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken:Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.”  
Spreken
De kracht van ons spreken wordt niet altijd onderkent. Het Spreken van de Heer in deze tijd wordt niet altijd herkent. Hij wil net als bij Saulus, later bekend als apostel Paulus, onze ogen openen en de bedekking op ons verstand en hart wegnemen. En meer van Zijn liefde, waarheid en gerechtigheid in ons leven te geven en Hem te ontmoeten.
God heeft elk mens op het oog om deze vanuit Zijn Koninkrijk tot bestemming te brengen. Daarvoor is het nodig dat het spreken de volgende elementen bevat: “Bemoedigen, aanmoedigen, profetisch inspreken, onderwijzen en corrigeren.”  Om te kunnen spreken is niet alleen de bereidheid om te gaan, maar vooral ook om te willen luisteren. Zitten aan de voeten van de Heer, zodat ons spreken niet zouteloos en dus krachteloos is. Het gaat om Zijn spreken in ons leven. Gods Geest wil spreken tot Zijn kerk en in onze situatie om Zijn weg te creëren. Hij is een scheppende God.
Lied
Daarom is het lied : “Spreek tot de volken.” Een mooi voorbeeld hoe wij als kinderen van God mogen gaan en spreken in een wereld, die op zoek is naar God en oplossingen in het leven. Luister hier naar : Spreek tot de volken (Opwekking 667)
Gaan
Het is een geweldig om voor mensen te mogen spreken en te vertalen wat God door Zijn Woord en Geest tot ieder persoonlijk en Zijn gemeente wil zeggen. Door de tijd heen heb ik mogen spreken en werken voor en met kerken, organisaties (o.a. Youth for Christ, Wereld Wijde Zending), groepen en op uitnodiging  op verschillende plaatsen in Zeeland en door heel Nederland.
Aanmoedigen, opbouw,  onderwijs en verkondiging zijn de 4 pijlers waarop het spreken rust.  Gods liefde en Zijn Woord als centrale thema’s voor wat ieder mens nodig heeft in zijn en haar leven. God is de bron van het Leven. Spreken reproduceert hetgeen wij kennen, weten, doen en hebben. Spreken van God schept en creëert nieuwe kansen, mogelijkheden, waar wij als mensen naar op zoek zijn.
Als spreker mag ik vanaf 1983 komen op verschillende plaatsen, (doel)groepen en kerken:
* Jeugd
* Kerken
* Groepen
* Ouderen
* Workshops
* Conferenties – weekenden – dagen
* Evangelisatie – campagnes
* Openlucht samenkomsten
* Bemoedigingsdiensten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten